DUYURULAR
Çalışan temsilcisi seçimi hk. Tüm Duyurular
10
EYL

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, işyerinde  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcileri bulunmalıdır.  Aynı kanunun 20. maddesi uyarınca 2000 ve üzeri çalışan bulunan işyerlerinde altı (6) temsilci görevlendirilerek, aralarından seçim yoluyla baş temsilcisi ataması yapılmalıdır.              

Buna göre, yetkili sendikalardan (Tez-Koop ve Eğitim-Bir-Sen) çalışan temsilcileri görevlendirilmesi istenmiş olup, tüm personelin karşılaştıkları sağlık ve güvenlik riskleri, İSG ile ilgili görüş, öneri, vb. konularda baş temsilci öncelikli olmak üzere, aşağıda isimleri yer alan temsilciler aracılığıyla İSG Üst Kuruluna ulaşılabileceği konusu tüm paydaşlarımıza duyurulur. 

Çalışan temsilcilerinin isimleri aşağıdaki gibidir: