✎Kalite Dökümanları ve Mevzuat

 

 

KOORDİNATÖRLÜĞÜN OLUŞTURDUĞU FORMLAR

 • FR-1149- Laboratuvar Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1150- ISG Asansör Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1154- Laboratuvar Kontrol Formu.docx

 • FR-1155- İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risk Tespit Formu.doc

 • FR-1188-Yangın Söndürme Tüpü Aylık Kontrol Formu.docx

 • FR-1189-ISG Kurul Toplantısı Çağrı, Gündem ve Karar Formu.doc

 • FR-1191-İSG Görüş ve Teknik Rapor Formu.doc

 • FR-1193-İSG Takım Tezgahları Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1194-İSG Paratoner Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1195-İSG Kaldırma-İletme Ekipmanları Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1196-İSG Jeneratör Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1197-İSG Havalandırma Tesisatı Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1198-İSG Elektrik Tesisatı Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1199-İSG Basınçlı Kap Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1200-İSG Yangın Tesisatı Envanter Formu.xlsx 

 • FR-1202-İSG Yangın Algılama Tesisatı Envanter Formu.docx

 • FR-1210-Yangın Dolabı Aylık Kontrol Listesi Formu.docx

 • FR-1211-İSG Bina Sorumluları Listesi.xlsx

 • FR-1212-İSG Birim Sorumluları Listesi.xlsx 

 • FR-1213-İSG Eğitim Almış Personel Listesi.xlsx

 • FR-1214-İSG Eğitim Almış Taşeron Personel Listesi.XLS

 • FR-1217-İSG Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Zimmet Formu.docx

 • FR-1220-İSG Tehlikeli Atık Formu.docx

 • FR-1258-İSG Yıllık Çalışma Planı Takip Tablosu.xlsx

 • FR-1259-İSG Yıllık Eğitim Planı Formu.xls

 • FR-1264-İSG Eğitim Katılım Formu.docx

 • FR-1289-Temel İSG Eğitimi Katılım Belgesi.docx

 • FR-1299-Basınçlı Gaz Tüpü Evanter Formu.docx

 • FR-1300-Basınçlı Gaz Tüpü Kontrol Formu.docx

 • FR-1389-İSG Risk Takip Tablosu.xlsx

 • FR-1402-İSG Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi.xlsx

 • FR-1496-İSG Yüksekte Çalışma İş İzin Formu.docx

 • FR-1495-İSG Kaza (Kök Neden) Analiz Raporu.doc

PROSEDÜRLER

 • PR-015-Olağanüstü Durumlar Prosedürü.doc

İŞ AKIŞLARI

 • İA-388-İSG Denetim Faaliyeti İş Akışı.docx

 • İA-389-İSG Tehlike ve Risk Bildirimi İş Akışı.docx

 • İA-401-İSG Yangın Dolabı Kontrolü İş Akışı.docx

 • İA-400-İSG Yangın Tüpü Kontrolü İş Akışı.docx

 • İA-389-İSG Tehlike ve Risk Bildirimi İş Akışı.docx

 • İA-388-İSG Denetim Faaliyeti İş Akışı.docx

 • İA-408-İSG Kişisel Koruyucu Donanım İş Akışı.docx

 • İA-399-İSG Atık Yönetimi İş Akışı.docx

TALİMATLAR

 • TL-020-Acil Durum Tahliye Talimatı.docx

 • TL-021-Deprem Talimatı.docx

 • TL-022-Kaza Önleme Talimatı.docx

 • TL-023-Zehirlenme Talimatı.doc

 • TL-024-Yangın Talimatı.docx

 • TL-287-İSG Yüksekte Çalışma Talimatı.docx

LİSTELER

 • LS-012-Yangın Söndürme Cihazları Listesi.doc

 • LS-056-İSG Koordinatörlüğü Personel Takip Listesi.xlsx

PLANLAR

 • PL-095-İSG Koordinatörlüğü Kalite Faaliyet Planı.xls

GÖREV TANIMLARI

 • GT-175-Birim İSG Sorumlusu.doc

 • GT-176-İSG Koordinatörü.doc

 • GT-177-İSG Koordinatör Yardımcısı.doc

 • GT-016-Sivil Savunma Sorumlusu.doc

 • GT-179-İş Güvenliği Uzmanı.doc

ORGANİZASYON ŞEMALARI

 • OŞ-044-İSG Koordinatörlüğü.doc

YÖNERGELER

 • YÖ-030-YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi.docx

 • YÖ-061-YTÜ Acil Durum Yönetimi Yönergesi.docx

YÖNETİM DÖKÜMANLARI

 • YD-062-İSG Koordinatörlüğü Misyon ve Vizyon Bildirgesi.doc

RİSK ANALİZLERİ

 • RA-012-İSG Koordinatörlüğü Risk Analizi.xlsx

PAYDAŞ ANALİZLERİ

 • PA-011-İSG Koordinatörlüğü Paydaş Analizi.xlsx

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR

 • DŞ-016-Sivil Savunma Kanunu

 • DŞ-049-Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-173-6331 Sayılı İş  Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • DŞ-174-Türk Ceza Kanunu

 • DŞ-175-Türk Borçlar Kanunu

 • DŞ-176-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 • DŞ-177-Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-178-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-179-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-180-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

 • DŞ-181-İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-182-İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 • DŞ-183-İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 • DŞ-184-İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-185-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-186-Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-187-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 • DŞ-188-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 • DŞ-189-Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 • DŞ-190-Alt İşverenlik Yönetmeliği

 • DŞ-191-Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

 • DŞ-192-Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 • DŞ-193-Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

 • DŞ-194-Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

 • DŞ-195-Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 • DŞ-196-Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 • DŞ-197-Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

 • DŞ-198-İlkyardım Yönetmeliği

 • DŞ-200-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

 • DŞ-201-Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

 • DŞ-202-Tozla Mücadele Yönetmeliği

 • DŞ-203-Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 • DŞ-204-Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

 • DŞ-205-Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

 • DŞ-206-Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-207-Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-208-Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

 • DŞ-209-Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-210-Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • DŞ-211-Makina Emniyeti Yönetmeliği

 • DŞ-212-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

 • DŞ-223-İSG Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 • DŞ-224-İSG Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 • DŞ-225-İSG Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

 • DŞ-213-Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı.pdf

 • DŞ-215-İSG Bahçıvanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği.pdf

 • DŞ-216-İSG Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi.pdf 

 • DŞ-217-İSG Kamu Çalışanları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Rehberi.pdf

 • DŞ-218-İSG Kimyasal Tehlikelerde Güvenlik Yönetimi.pdf

 • DŞ-219-İSG KOBİ'ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi.pdf

 • DŞ-220-İSG Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği.pdf

 • DŞ-221-İSG Ofis ÇAlışanları İçin Ergonomi.pdf

 • DŞ-222-İSG 2872 Sayılı Çevre Kanunu.doc